protetická stomatológia

Zubné náhrady môžeme podľa spôsobu upevnenia rozdeliť na:

  • fixné - polokorunky, korunky, mostíky
  • snímateľné ("vyberateľné") - celkové, čiastočne snímateľné náhrady

Úlohy protetickej stomatológie

  • funkčná rehabilitácia - vďaka zubnej náhrade dochádza k obnove príjmu potravy a žuvacej funkcie
  • estetická rehabilitácia - správne tvarové a farebné doplnenie zubného oblúku esteticky dotvára celkový vzhľad tváre
  • fonetická rehabilitácia - nevhodný tvar či strata zuba alebo skupiny zubov a rôzne ortodontické anomálie sa môžu negatívne prejaviť na spôsobe výslovnosti
  • psychická rehabilitácia - úzko súvisí s dvoma predchádzajúcimi, pocit hanby zo vzhľadu i výslovnosti pri strate zubov môžu pacienta psychicky traumatizovať
  • profylaktická rehabilitácia - rovnomerným zaťažením všetkých tkanív dutiny ústnej zubnou náhradou sa zabezpečí predchádzaniu vzniku rôznych patologických zmien na slizničnom i podslizničnom väzive, alveolárnej kosti, čeľustnom kĺbe, tvárovom a žuvacom svalstve.
Späť
Endodoncia

je súčasťou záchovnej stomatológie. Jedná sa o ošetrenie zubnej drene a koreňových kanálikov. Jej cieľom je odstrániť príčinu zapáleného zubu a tou je baktériami infikovaná zubná dreň.

Implantológia

Implantát sa používa ako náhrada strateného koreňa zuba a je zavádzaný do kosti.

Rádioviziografia

Rentgenové vyšetrenie je veľmi dôležitou súčasťou komplexného stomatologického vyšetrenia pacienta a diagnostiky.

Dentálna hygiena

Cieľom dentálnej hygieny je zabezpečiť optimálnu starostlivosť o ústnu dutinu, eliminovať riziko vzniku kazov, zápalu ďasien a zvýšiť kvalitu života.